Tượng Quan Vũ trong phong thủy đem lại sự hậu thuẫn, bảo vệ cho gia chủ. Đồng thời, tượng còn có tác dụng trừ tà, trấn giữ ở cửa, chế hóa sao xấu chiếu tới nhà, bảo vệ gia đình, gia chủ khỏi kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu.

Xem thêm thông tin về ý nghĩa tượng Quan Vũ  Tại đây

Quan Công / Quan Vân Trường