Kỳ lân trưng bày trong nhà có tác dụng chiêu phúc, cầu con, mang lại sự bình an thuận hoà trong gia đình, cầu con cái thông minh, hiếu thảo, học hành giỏi giang.

Kỳ lân là loài vật đặc trưng cho cát tường, có tác dụng trấn trạch trừ tà, tăng phúc lộc cho gia đình, không chỉ giúp gia chủ sự nghiệp hanh thông mà còn xoay chuyển tài vận. Ngoài ra, kỳ lân còn giúp được gia chủ tránh được khí độc gây vận xấu. Kỳ lân dùng trong mục đích cải vận tốt nhất cần được khai quang thì mới phát huy công lực một cách trọn vẹn.

Kỳ Lân còn có thể ngăn cản sát khí, hóa giải Tam Sát, hóa giải bất lợi của Bạch Hổ và các hung khí trong vận hạn.

Kỳ Lân