Trong phong thủy Gậy như ý  là một trong những pháp khí quan trọng để khẳng định và củng cố địa vị, tăng cường quyền lực trong tổ chức. Hai chữ “như ý” có nghĩa " cầu được ước thấy ", " vạn sự như ý", những điều mình muốn đều sẽ đạt được. Vì vậy, gậy như ý còn mang lại may mắn, bình an và sự ổn định, phát triển vững bền cho gia chủ.

Hồ lô miệng nhỏ bụng lớn, tượng trưng tài lộc đầy kho, chiêu tài nạp phúc. Nhưng công dụng nổi bật nhất của Hồ lô chính là tiêu tai hóa bệnh. Nếu trong nhà có người bệnh, ốm đau, có thể treo Hồ lô ở đầu giường người đó, Hồ lô sẽ hút sát khí, tiêu trừ bệnh tật. Riêng Hồ lô Bát Tiên thì công hiệu nhiều hơn như giải bệnh, trừ tà, hóa giải tai họa và mang lại sự bình yên v.v…

Gậy như ý , Hồ lô